Profil firmy – Současnost

ZVI
MPI group

Čeština  English


Aktuality

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
15.09.2021
V září 2021 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...

Získání osvědčení ODVL SSŘO MO ČR
17.08.2021
V červenci 2021 jsme úspěšně obhájili osvědčení k výrobě výrobků vojenské letecké techniky. Osvědčení naleznete ...

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
23.10.2019
V září 2019 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...


pracovní místa

Profil firmy – Současnost

Organizační struktura ZVI a její hlavní orientace na výrobky pro armádu a policii profilují tuto společnost jako výrobce zejména středorážových zbraní a středorážové munice (12,7 mm – 20 mm). V roce 2007 ZVI zavedla úspěšně výrobu munice ráže 30 mm. Navazuje na tradici vsetínské zbrojovky tím, že zachovává výrobní schopnost a pohotovost pro zavedené systémy v AČR a několika novými projekty naplňuje její požadavky na modernizaci výzbroje. Spoluprací s výzkumnými a vývojovými pracovišti českými výrobními podniky ZVI přispívá ke konsolidaci podniků obranného průmyslu ČR. ZVI je členem AOP ČR a má certifikovaný systém jakosti dle ISO 9001:2016 a AQAP řady 2000.

Všechny výrobky ZVI jsou konstruovány a vyráběny převážně ve standardech NATO a jsou dále zaváděny do výzbroje AČR nebo procházejí kvalifikačními zkouškami. Modifikace výrobků ZVI umožňuje jejich využití u více druhů vojsk, včetně speciálních jednotek. Náročnost technicko-taktických požadavků AČR na zavedenou výzbroj dává dobré předpoklady pro uplatnění výrobků ZVI i v zahraničí. Průnik na zahraniční trhy je podporován smluvní komoditní spoluprací s významnými zahraničními partnery.

Nejvýznamnějším projektem ZVI je komplet PLAMEN PL-20, který se skládá zejména z dvouhlavňového kanonu ráže 20 mm ZPL-20, kontajneru KPL-20 a munice 20 x 102 mm. Tento komplet je certifikovaný a integrovaný na podzvukový letoun L159 ALCA z produkce AERO Vodochody a.s. V současné době jsou plněny dodávky pro AČR. Komplet PLAMEN je studijně zpracováván za podpory dalších druhů vojsk AČR i pro aplikace na vrtulníkových a pozemních platformách. Tento záměr je publikovaný v odborných časopisech a prezentuje se na konferencích zaměřených na tuto problematiku. ZVI smluvně spolupracuje s výzkumnými a vývojovými pracovišti PROTOTYPA-ZM Brno, VTÚVM Slavičín, VZLÚ Praha, VTÚL a PVO Praha, UO Brno a.s., opravarenskými podniky vojenské techniky v Novém Jičíně a ve Šternberku.

ZVI má rovněž v provozu podnikovou střelnici ve Střelné, kde vedle testování vlastních výrobků poskytuje obdobné služby vývojovým pracovištím a výrobním podnikům a podílí se na organizování mezinárodních střeleckých soutěží.

ZVI přemístila část své výroby munice do nově zrekonstruované výrobní haly ve Slavičíně. Čímž jsou dány dobré předpoklady ke zvýšení výroby 20 mm a 30 mm munice v budoucnosti.