Profil firmy – Certifikáty

ZVI
MPI group

Čeština  English


Aktuality

Nové dno zásobníku
17.02.2016
Na základě podnětů uživatelů našich pistolí jsme připravili nové, komfortní dno zásobníku pro zlepšení držení ...

Certifikace ISO 9001:2009 a AQAP
08.12.2015
V říjnu a listopadu roku 2015 ve společnosti úspěšně proběhl certifikační audit ISO 9001:2009 a ...

Katalog tašek a pouzder pistolí KEVIN
09.07.2015


pracovní místa

Profil firmy – Certifikáty

IQNet certifikát číslo: CZ - 2246/2015, CQS certifikát číslo: CQS 2246/2015

Mezinárodní certifikační společnost IQNet ve spolupráci se Sdružením pro certifikaci systémů jakosti - CQS Praha prohlašují na základě výsledku certifikačního auditu, že systém managementu jakosti ZVI a.s. byl prověřen a shledán v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2009.

IQNet certifikát CQS certifikát CQS certifikát

Tento certifikát platí pro procesy:

 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení:
  1. zbraní,
  2. střeliva,
  3. výbušnin,
  4. bezpečnostního materiálu.
 • Strojírenská výroba.

Datum vydání:  13. 11. 2012
Platnost do:  15. 9. 2018
Datum udělení prvního certifikátu:  21. 10. 2002Osvědčení Úř OSK SOJ číslo: 116/8-2013

AQAP 2110Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha na základě kladného výsledku certifikačního auditu vydal v souladu se zákonem č. 309/2000 Sb. Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 051622 (AQAP 2110)..

Toto osvědčení platí pro procesy:

 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení:
  zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu
 • Strojírenská výroba.

Datum vydání:  3. 11. 2016
Platnost do:  15. 9. 2018
Datum udělení prvního certifikátu:  14. 4. 2005

                                                                                                                    


Osvědčení OVL MO č. MAA 010

Osvědčení č. MAA 010Ministerstvo obrany České republiky tímto dokumentem, na základě splnění požadavků vojenských leteckých předpisů Armády ČR a příslušných postupů OVL MO platných v České republice, osvědčuje ZVI a.s. jako organizaci schválenou k výrobě výrobků vojenské letecké techniky.

Rozsah činnosti:

 • Letecký poděsný kanónový kontejner – Komplet PL-20
 • Letecká munice 20x102
 • Pyropatrony
 • Pyrotechnický ovládací systém - POS

Datum vydání: 10. 11. 2014
Platnost do:  19. 12. 2017
Datum udělení prvního certifikátu:  30. 9. 2003Souhlas s použitím výrobku ve vojenském letectví č. S-4100 - S-4106; S-4098; S-4099

Ministerstvo obrany České republiky těmito dokumentem osvědčuje, že:

 • Letecký podvěsný kanónový kontejner – komplet PL-20
 • Letecký kanón ZPL-20
 • Letecký kontajner KPL-20
 • Plnička nábojového pásu PLN-20
 • Letecká munice 20x102
 • Pyronábojka PYR-20
 • Pozemní kontrolní zařízení LUN 2469
 • Článek nábojového pásu P-20
 • Rektifikační dalekohled RD 20-460

 jsou schváleny k použití ve vojenském letectví v rámci technické specifikace uznané MO ČR.

Datum vydání: 30. 6. 2004Souhlas s použitím výrobku ve vojenském letectví č. S-4390 - S-4396

Ministerstvo obrany České republiky těmito dokumentem osvědčuje, že:

 • Pyronábojky PP-3; PP-9; PP-ZU; VVPR; PP-ZGP; PP-GP; PP-3M

jsou schváleny k použití ve vojenském letectví v rámci technické specifikace uznané MO ČR.

Datum vydání: 11. 7. 2007Souhlas s použitím výrobku ve vojenském letectví č. S-4443 - S-4444

Ministerstvo obrany České republiky těmito dokumentem osvědčuje, že:

 • Registrační zařízení Plamen LUN 5000
 • Montážní vozík pro kanón ZPL-20

jsou schváleny k použití ve vojenském letectví v rámci technické specifikace uznané MO ČR.

Datum vydání: 11. 11. 2008Povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Licenční správa vydalo dne 29.11.2011 ZVI a.s. povoleni č. R170411145 k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu podle přílohy č.1 vyhlášky č. 332/2009 Sb:

SVMe 1, SVMe 2, SVMe 3, SVMe 4, SVMe 5, SVMe 6, SVMe 8, SVMe 9, SVMe 10, SVMe 11, SVMe 12, SVMe 13, SVMe 14, SVMe 15, SVMe 16, SVMe 17, SVMe 18, SVMe 21, SVMe 22.

Platnost do: 1. 4. 2017