Profil firmy – Historie

ZVI
MPI group

Čeština  English


Aktuality

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
15.09.2021
V září 2021 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...

Získání osvědčení ODVL SSŘO MO ČR
17.08.2021
V červenci 2021 jsme úspěšně obhájili osvědčení k výrobě výrobků vojenské letecké techniky. Osvědčení naleznete ...

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
23.10.2019
V září 2019 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...


pracovní místa

Profil firmy – Historie

Zbrojovka Vsetín byla založena v roce 1937 jako závod III tehdejší Čs. Zbrojovky, a.s. Brno pro zajištění obranyschopnosti republiky. Hlavní náplní byla výroba kulometů vz. 37 ráže 7,92 mm a vz. 60 ráže 15 mm, včetně odpovídající munice pro československou armádu a lovecké munice.

V letech druhé světové války byl celý koncern Zbrojovky začleněn do německého válečného průmyslu a pracoval na zbrojním programu. Nové moderní výrobní objekty, které měly kapacitu 420 kusů velkého kulometu ročně, během několika měsíců dosáhly kapacity 4 800 těžkých kulometů ročně. Dále byl ve válečném období vyráběn letecký kanón FF 20, kulomet MG 151, protiletadlové kulometné dělo FLAK a další zbraně a munice. Bylo vyrobeno také několik sérií lehkého kulometu ZB 30 vzor 27, který byl vyvinut už před válkou ve Zbrojovce Brno a pod licenčním označením BREN byl vyráběn také v Anglii a Kanadě. Nejtypičtějším výrobkem v době německé okupace byl letecký kulomet MG 131 ráže 13 mm, kterého se například v roce 1944 vyrobilo 42 837 kusů.

Po roce 1945 se postupně vyráběla munice ráže 12,7 mm, kulomety Gorjunov ráže 7,62 mm v tankovém provedení, pancéřovka P 27, tarasnice T 21, letecký kanón NR 23, protiletecký dvouhlavňový kanón PLDVK 30 mm, zástřelná zbraň ZH 59 ráže 12,7 mm a univerzální kulomet UK 59 ráže 7,62 mm pro náboj okrajový, i modifikace UK 68 ráže 7,62 mm pro náboj NATO.

V roce 1950 se vsetínský závod Zbrojovky Brno stal samostatným podnikem. Rozvoj výroby a zvyšování kapacity podniku vyžadovaly přípravu dalších výrobních programů, které by svým charakterem odpovídaly náročnosti zavedené technologie. Pozornost byla orientována na textilní strojírenství, které se v dalších letech stalo skutečně rozhodujícím výrobním oborem Zbrojovky Vsetín. Ze ZPS Zlín byla převzata výroba velkoprůměrových pletacích strojů Interlok, které se staly základem pro výrobu dalších typů velkoprůměrových pletacích strojů. Do Zbrojovky Vsetín byla převedena také výroba hydraulických a později i pneumatických tryskových stavů vyvinutých na základě původního čs. patentu.

Zahájení a rozvoj výroby textilních strojů v šedesátých letech se ukázalo být perspektivním řešením. V plném rozsahu byly využity tradice přesnosti práce, získané v dřívějších letech při zbrojní výrobě. Spolu s uplatněním převratné myšlenky pneumatického prohozu útku při tkaní textilií znamenaly zbrojovácké tradice a schopnosti výrazný úspěch ve světovém měřítku. Rozvoj byl zaznamenán u dalších základních výrobních programů – nástrojů na otvory a důlních elektrických rozbušek. Přesto se však na rozvoji podniku nejvíce podílel rozvoj výroby textilních strojů. V době konjunktury prodeje českých vzduchových tkacích stavů pracovalo ve Zbrojovce Vsetín 7 500 zaměstnanců a stroje byly vyváženy do 60 ti zemí světa.

Po roce 1989, v souvislosti s politickými i společenskými změnami, došlo k organizačním změnám i ve Zbrojovce Vsetín. Postupně vznikly tři hlavní samostatné firmy: Zbrojovka Vsetín INDET, a.s., jejímž základním výrobním oborem byla výroba elektrických i neelektrických rozbušek a iniciátorů a její dceřinná společnost TRUSTFIN, a.s., která se zabývala především výrobou vzduchových tkacích stavů a velkoprůměrových pletacích strojů, STIM ZET a.s. s výrobním programem řezné nástroje na otvory a Zbrojovka Vsetín, a.s., která se v duchu své tradice vrátila k výrobě zbraní a munice jako k hlavní podniktelské činnosti, doplňované dále o podpůrnou strojírenskou výrobu.

V roce 1993 vznikla společnost Zbrojovka Vsetín - INDET a.s. transformací a reorganizací části holdingu Zbrojovka Vsetín, a.s. Společnost se v roce 2000 přejmenovala na ZVI a.s.

Jediným akcionářem společnosti ZVI a.s. se dne 8.12.2004 stala společnost M.P.I. TRADING, spol. s r. o.