Výrobní program – POS

ZVI
MPI group

Čeština  English


Aktuality

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
15.09.2021
V září 2021 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...

Získání osvědčení ODVL SSŘO MO ČR
17.08.2021
V červenci 2021 jsme úspěšně obhájili osvědčení k výrobě výrobků vojenské letecké techniky. Osvědčení naleznete ...

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
23.10.2019
V září 2019 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...


pracovní místa

Výrobní program – POS

POS - Pyrotechnický ovládací systém

Jednotlivé agregáty POS zajišťují, při vzájemné součinnosti, katapultáž sedadla s pilotem, v případě potřeby opuštění kabiny letadla.

Tento systém je využíván v letounech L 39, L 59, L 159 a je možno jej po drobných konstrukčních úpravách aplikovat i do jiných typů letounů.

Označení, popis a funkční parametry jednotlivých mechanizmů POS

TVM Teleskopický vystřelovací mechanizmus

 

TVM 871 998-8
TVM 871 998/1-8
TVM 871 998/2-8

Je použit v případě katapultáže sedadla s pilotem při nouzovém opuštění letounu, jako primární hnací jednotka, která vynese sedadlo do bezpečné vzdálenosti od letounu.

GP Generátor plynu 

 

GP 870 998-8
GP 870 998/1-8

Je použit v případě katapultáže sedadla s pilotem při nouzovém opuštění letounu, jako základní zdroj tlakového plynu pro pyrotechnický odpal mechanizmů POM, KVK, PDR, PDB a ZGP.

POM Přípojka s odjištěním motoru


POM 873998-8

Je použita v případě katapultáže sedadla s pilotem při nouzovém opuštění letounu jako zařízení pro odjištění raketového motoru.

VMP Vystřelovací mechanizmus padáku

 

VMP 874 998-8

Je použit v případě katapultáže sedadla s pilotem při nouzovém opuštění letounu jako mechanizmus, který vystřelí závaží, které svojí energií vytáhne stabilizační padák sedadla.

PDR Pyroválec dotahování ramen

 

PDR 877 998-8

Zajišťuje, před katapultáží sedadla s pilotem při nouzovém opuštění letounu, nuceným přitažením ramenních pásů správnou polohu pilota v sedadle.

PDB Pyroválec dotahování břicha

 

PDB 879 998-8

Zajišťuje před katapultáží sedadla s pilotem při nouzovém opuštění letounu nuceným přitažením kladek padákového postroje správnou polohu pilota v sedadle.

ZGP Zpožďovací generátor plynu

 

ZGP 881 998-8

Je určen jako posilovací zdroj tlakového plynu pro zpožděný pyrotechnický odpal teleskopického vystřelovacího mechanizmu TVM.

EPG Elektropyrogenerátor plynu

 

Jsou použity v případě katapultáže sedadla s pilotem při nouzovém opuštění letounu jako prvotní zdroj tlakového plynu pro odpal POM, TVM, PDR, VMP, KVK a PNP.

Typové označení pro:

POM k URM-1M EPG 872 998-8
VMP EPG 872 992-8
TVM EPG 872 996-8
PDR EPG 872 994-8
KVK EPG 872 990-8
  EPG 872 990/1-8
PNP EPG 872 988-8
  EPG 872 988/1-8

KVK Kohout volby katapultáže


KVK 875 998-8

KVK 875 998/1-8

Zabezpečuje funkční propojení a energetické posílení pyrotechnických vazeb vystřelovacích sedadel při katapultáži:

  1. Maximálně intenzivní - obě sedadla opouští pilotní prostor v pořadí zadní - přední po zahájení katapultáže pilotem zadního sedadla.
  2. Autonomní - sedadla mohou opustit pilotní prostor v libovolném pořadí, přičemž katapultáž jednoho sedadla není podmíněna katapultáží druhého sedadla.
  3. Nucené - přední sedadlo opustí pilotní prostor po odpalu, vyvolaném pilotem ze zadního sedadla.

PT Přípojkový teleskop

 

PT 876 998-8

Je určen do pyrotechnického ovládacího systému POS, kde je použit v případě maximálně intenzivní katapultáže nebo nucené katapultáže předního sedadla.

POZ Pyroválec na otevření zámku


POZ 886 998-8

POZ Pyroválec otevření zámků


POZ 885 998-8

Jsou určeny k montáži do systému pyrotechnického odjištění závěsu překrytu pilotní kabiny letounu v případě nouzového odhozu překrytu nebo katapultáže.

PNP Pyroválec nadhozu překrytu kabiny


PNP 866 998-8

Jsou určeny k montáži do pyrosystému, který slouží k rychlému otevření pilotního prostoru a tím k uvolnění dráhy pro vystřelovací sedadlo v případě, že pilot musí v nouzi opustit letadlo.


Kontakty | Pro partnery