Pro partnery – Hodnocení a výběr dodavatelů

ZVI
MPI group

Čeština  English


Aktuality

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
15.09.2021
V září 2021 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...

Získání osvědčení ODVL SSŘO MO ČR
17.08.2021
V červenci 2021 jsme úspěšně obhájili osvědčení k výrobě výrobků vojenské letecké techniky. Osvědčení naleznete ...

Získání osvědčení ISO 9001:2016 a AQAP 2010
23.10.2019
V září 2019 ve společnosti úspěšně proběhl recertifikační audit ISO 9001:2016 a AQAP 2010 a ...


pracovní místa

Pro partnery – Hodnocení a výběr dodavatelů

Zásady hodnocení a výběru

Hodnocení se provádí 1x ročně podle kritérií, které mají následující váhu:

 • kvalita – ISO: 1,0
 • kvalita – ZOV: 1,0
 • cena: 0,8
 • splatnost: 0,2
 • dodací lhůta 0,3
 • dodací podmínky 0,2

Hodnocení kvality dle ISO:

Dodavatel musí mít zavedený systém jakosti podle ČSN ISO řady 9000 (kopie certifikátu musí být doložena). V případě, že systém jakosti nemá zavedený, musí vyplnit dotazník a způsobilost musí být ověřena externím auditem. Výsledky a hodnocení externího auditu:

 • dodavatel má ISO: 4 body
 • dodavatel nemá ISO, externí audit v pořádku: 3 body
 • dodavatel nemá ISO, externí audit shledal drobné nedostatky, nápravná opatření po externím auditu jsou v pořádku: 2 body
 • dodavatel nemá ISO, nápravná opatření nebyla po externím auditu realizována: 1 bod.

Hodnocení kvality - ZOV:

Hodnocení se provádí na základě počtu ZOV (VSTK), způsobu řešení reklamací, atd.

 • dodavatel nemá žádné ZOV: 4 body
 • dodavatel má ZOV nepřesahující 10 % hodnoty dodaného zboží, ZVI nebyla způsobena škoda: 3 body
 • dodavatel má ZOV nepřesahující 20 % hodnoty dodaného zboží, ZVI nebyla způsobena škoda: 2 body
 • reklamace způsobila škody ZVI: 1 bod.

Hodnocení ceny:

Bude prováděno porovnáním s alternativním dodavatelem na danou položku. Dále bude hodnoceno, zda v průběhu roku došlo ke změně ceny, případně zda dodavatel poskytuje slevy.

Hodnocení splatnosti:


 • 15 dní a více: 4 body
 • 1 den až 14 dní: 3 body
 • platba hotově: 2 body
 • zálohová platba: 1 bod.

Hodnocení dodacích lhůt:


 • do 14 dnů: 4 body
 • do 1 měsíce: 3 body
 • do 3 měsíců: 2 body
 • déle než 3 měsíce: 1 bod.

Hodnocení dodacích podmínek:


 • doprava dodavatelem do ZVI na náklady dodavatele: 4 body
 • doprava dodavatelem do ZVI na náklady ZVI: 3 body
 • doprava přes dopravce: 2 body
 • ZVI zajišťuje dopravu: 1 bod.

Podle výše uvedených kritérií je vyhodnocení a zařazení dodavatelů do skupin jako následující:

1. skupina:Zcela vyhovující14,0 – 9,5 bodů,
2. skupina:Vyhovující9,4 – 7,0 bodů,
3. skupina:Nevyhovující6,9 – 3,5 bodů.