Pro partnery – Hodnocení a výběr dodavatelů

ZVI
MPI group

Čeština  English


Aktuality

Nové dno zásobníku
17.02.2016
Na základě podnětů uživatelů našich pistolí jsme připravili nové, komfortní dno zásobníku pro zlepšení držení ...

Certifikace ISO 9001:2009 a AQAP
08.12.2015
V říjnu a listopadu roku 2015 ve společnosti úspěšně proběhl certifikační audit ISO 9001:2009 a ...

Katalog tašek a pouzder pistolí KEVIN
09.07.2015


pracovní místa

Pro partnery – Hodnocení a výběr dodavatelů

Zásady hodnocení a výběru

Hodnocení se provádí 1x ročně podle kritérií, které mají následující váhu:

 • kvalita – ISO: 1,0
 • kvalita – ZOV: 1,0
 • cena: 0,8
 • splatnost: 0,2
 • dodací lhůta 0,3
 • dodací podmínky 0,2

Hodnocení kvality dle ISO:

Dodavatel musí mít zavedený systém jakosti podle ČSN ISO řady 9000 (kopie certifikátu musí být doložena). V případě, že systém jakosti nemá zavedený, musí vyplnit dotazník a způsobilost musí být ověřena externím auditem. Výsledky a hodnocení externího auditu:

 • dodavatel má ISO: 4 body
 • dodavatel nemá ISO, externí audit v pořádku: 3 body
 • dodavatel nemá ISO, externí audit shledal drobné nedostatky, nápravná opatření po externím auditu jsou v pořádku: 2 body
 • dodavatel nemá ISO, nápravná opatření nebyla po externím auditu realizována: 1 bod.

Hodnocení kvality - ZOV:

Hodnocení se provádí na základě počtu ZOV (VSTK), způsobu řešení reklamací, atd.

 • dodavatel nemá žádné ZOV: 4 body
 • dodavatel má ZOV nepřesahující 10 % hodnoty dodaného zboží, ZVI nebyla způsobena škoda: 3 body
 • dodavatel má ZOV nepřesahující 20 % hodnoty dodaného zboží, ZVI nebyla způsobena škoda: 2 body
 • reklamace způsobila škody ZVI: 1 bod.

Hodnocení ceny:

Bude prováděno porovnáním s alternativním dodavatelem na danou položku. Dále bude hodnoceno, zda v průběhu roku došlo ke změně ceny, případně zda dodavatel poskytuje slevy.

Hodnocení splatnosti:


 • 15 dní a více: 4 body
 • 1 den až 14 dní: 3 body
 • platba hotově: 2 body
 • zálohová platba: 1 bod.

Hodnocení dodacích lhůt:


 • do 14 dnů: 4 body
 • do 1 měsíce: 3 body
 • do 3 měsíců: 2 body
 • déle než 3 měsíce: 1 bod.

Hodnocení dodacích podmínek:


 • doprava dodavatelem do ZVI na náklady dodavatele: 4 body
 • doprava dodavatelem do ZVI na náklady ZVI: 3 body
 • doprava přes dopravce: 2 body
 • ZVI zajišťuje dopravu: 1 bod.

Podle výše uvedených kritérií je vyhodnocení a zařazení dodavatelů do skupin jako následující:

1. skupina:Zcela vyhovující14,0 – 9,5 bodů,
2. skupina:Vyhovující9,4 – 7,0 bodů,
3. skupina:Nevyhovující6,9 – 3,5 bodů.